Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI

Tištěný dokument
Datum vydání:
09.11.2010
ISBN:
978-80-86832-55-5
Počet stran:
136
Cena bez DPH:
90,91 Kč
Cena s DPH:
100,00 Kč
VÝPRODEJ - ZVÝHODNĚNÁ CENA

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI

OBSAH

Jan Kužel
Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR

Jana Šestáková
Programové nástroje v novém zákoně o ochraně ovzduší - Programy ke zlepšení kvality ovzduší

Jakub Achrer
Kategorizace zdrojů v novém zákoně o ochraně ovzduší)

Michal Bernard
Administrativní nástroje v novém zákoně o ochraně ovzduší

Jiří Morávek, Lubomír Paroha, Petra Borůvková
Využití přístupů při aktualizaci Programu ke zlepšení ovzduší Jihočeského kraje

Pavla Bejčková
Novela zákona o ochraně ovzduší – poslanecká iniciativa

Michala Křečková
Návrh nařízení vlády k nízkoemisním zónám a způsob hodnocení významnosti zdrojů při stanovení emisních stropů

Veronika Tomášková
Nízkoemisní zóny jako opatření ke zlepšení kvality ovzduší ve vybraných evropských městech

Lucie Krejčí
Legislativa ochrany ovzduší v oblasti těkavých organických látek

Lucie Holubová
Novela nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Jana Šestáková
Implementace vyhlášky MŽP č. 373/2009 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek

Jana Šestáková
Porušování evropské směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Jan Maršák, Jan Slavík
Integrovaná prevence a konečná podoba směrnice o průmyslových emisích

Daniel Hájek
Využití dobrovolných dohod v politice životního prostředí

Vladimír Budinský, Lubomír Paroha
STOP PRACH – deklarace o společném postupu státní správy, obcí okolo Lomu Bílina a společnosti Severočeské doly a.s. (pozvánka k panelové diskusi)

Linda Vonásková
Operační program Životní prostředí - prioritní osa 2 (aktuální znění, provedené změny, zhodnocení čerpání, aktuální výzvy)

Bohdan Polak
Základní principy zpracování a hodnocení projektů, klíčové faktory pro úspěšné zpracování žádosti

Aleš Zatloukal
Zásady projektové přípravy dotačních žádostí v OPŽP

Bohumil Kotlík, Helena Kazmarová
PM10 nebo PM2,5 (ale co třeba PM1,0 a < 1 µm)?

Miloslav Modlík
Změny v plnění ohlašovacích povinností v oblasti ovzduší za rok 2010

Vladislav Bízek, Alžběta Demeterová-Kodetová, Leona Matoušková
Vyhodnocení potenciálu snižování emisí v ČR k roku 2020 s využitím modelu GAINS

Jiří Horák, František Hopan, Michal Branc, Miloslav Modlík
Problematika bilance emisí znečišťujících látek z malých spalovacích zařízení – návrh emisních faktorů

Vladislav Bízek, Jiří Smolík, Jaroslav Schwarz, Pavel Doubek, Václav Starý,
Pavel Balahura
Studium vlivu plynulosti dopravy na emise suspendovaných částic a oxidu uhličitého – závěry

Josef Keder
K možnosti optimalizace opatření ke snižování emisí na zdrojích

Kateřina Sukdolová
Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji a její naplňování

Jana Ostatnická
Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji

Jan Macoun
Vyhodnocení imisní situace v Moravskoslezském kraji v zimním období 2009/2010

Jiří Bílek, Hana Miturová, Lucie Hellebrandová
Hodnocení kvality ovzduší v Ostravě

Jakub Achrer
Dobrovolné dohody MŽP s významnými podniky v Moravskoslezském kraji

Radim J. Šrám
Nové poznatky o vlivu ovzduší na zdravotní stav populace v Moravskoslezském kraji

Irena Pavlíková, Petr Jančík, Jan Bitta, Jiří Bílek
AIR SILESIA - Informační systém kvality ovzduší v oblasti polsko-českého pohraničí ve slezském a moravskoslezském regionu

Jiří Jedlička, Ivo Dostál, Libor Špička, Karel Pospíšil, Vladimír Adamec
Doprava a znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji - kvantifikace a příklady možných opatření

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Průmyslová ekologie II
Radiologické metody v hydrosféře 11
Sanační technologie XIV
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV
Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI (právě čtete)
Sanační technologie XIII
Vodárenská biologie 2010
Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací VI
Ochrana ovzduší ve státní správě V, teorie a praxe
Sborníky další