Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII

Tištěný dokument
Datum vydání:
08.11.2011
ISBN:
978-80-86832-62-3
Počet stran:
100
Cena bez DPH:
363,64 Kč
Cena s DPH:
400,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII

Obsah sborníku:

Jan Kužel
Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší

Simona Kosíková
Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy v ochraně ovzduší v ČR

Jan Maršák
Hlavní okruhy transpozice směrnice o průmyslových emisích do zákona
o integrované prevenci

Bohumil Kotlík, Helena Kazmarová
Zdravotní rizika z ovzduší - vývoj 2006 – 2010

Josef Keder, Hana Škáchová
Hodnocení rozptylových podmínek pro šíření znečišťujících látek pomocí
ventilačního indexu

Jana Ostatnická
Koncentrace znečišťujících látek v zimních měsících v letech 2005–2010

Jan Macoun
Optimalizace monitorovací sítě kvality ovzduší ČR

Kateřina Sukdolová, Jana Šestáková
Notifikace k prodloužení lhůt pro plnění imisních limitů pro PM10 a NO2

Emil Rudolf
Zkušenosti s platným zákonem o ochraně ovzduší a poznámky k projednávané
nové legislativě z pohledu východočeské oblasti

Tomáš Helán, Robert Skeřil
Vývoj emisí v Jihomoravském kraji a činnost krajského úřadu v oblasti ochrany
ovzduší

Irena Kojanová
Shrnutí situace, problémů a možnosti řešení v oblasti ochrany ovzduší
v Jihočeském kraji zpoza úřednického stolu

Petr Honskus
Rozvojové priority ČR pro čerpání fondů EU po roce 2013 z hlediska ochrany
životního prostředí

Jiří Morávek, Lubomír Paroha
Aktuální stav a budoucnost prioritní osy 2 OPŽP, notifikace veřejné podpory
v OPŽP a přidělování bezplatných povolenek na emise CO2 pro výrobu elektřiny

Linda Vonásková
Prioritní osa 2 OPŽP (chystané a provedené změny, připravované a probíhající
výzvy, spoluspalování odpadu)

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Analytika odpadů
Vodárenská biologie 2012
Sanační technologie XV
Těžba a její dopady na životní prostředí IV
Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII (právě čtete)
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV
Sanační technologie XIV
Radiologické metody v hydrosféře 11
Průmyslová ekologie II
Sborníky další