Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference

Tištěný dokument
Datum vydání:
08.11.2017
ISBN:
978-80-88238-04-1
Počet stran:
96
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč
VYPRODÁNO

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference

OBSAH:

 

DOPRAVA JAKO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
ŘEŠENÍ UDRŽITELNÉ MOBILITY A DALŠÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ VLIVU DOPRAVY NA KVALITU OVZDUŠÍ

Jitka Vrtalová
     Partnerství pro městskou mobilitu

Jiří Michalica
     Potenciál přínosů rozvoje železniční dopravy na Brněnsku do roku 2025

Pavel Štěrba
     Měření emisí silničních vozidel v ČR a v zahraničí – jak na odhalování
     odstraněných filtrů pevných částic

Ondřej Vlček, Nina Benešová, Jana Ďoubalová, Roman Juras, Miloslav Modlík,
Radek Jareš, Jan Karel, Robert Polák
     Studie efektivity omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace v Praze

Jiří Hromádko
     Aktivity Ministerstva životního prostředí ČR k omezení negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší

 

LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ, INTEGROVANÉ PREVENCE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍHO ŘÁDU

AKTUÁLNÍ VÝVOJ LEGISLATIVY A JEJÍ APLIKACE

Jakub Achrer, Pavel Gadas
     Novela emisní vyhlášky (č. 415/2012 Sb.)

Zbyněk Štech
     Nové informace k vytápění domácností ze šetření ENERGO 2015

 

EKONOMICKÉ NÁSTROJE S DOPADEM NA OVZDUŠÍ – DANĚ A POPLATKY, OPERAČNÍ PROGRAMY,
NÁRODNÍ PROGRAMY

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Libor Cieslar
     Aktuální informace z NPŽP

Marek Bruštík
     Využití příjmů z poplatků za znečišťování ovzduší k ochraně ovzduší v Moravskoslezském kraji

Vítězslav Píša
     Výsledky analýzy zohlednění environmentálních aspektů ve spotřebních a energetických daních

Milan Dej, Jiří Horák, Stanislav Bajer
     Využitelnost analýz popela k identifikaci spalování nepovolených paliv a odpadů v lokálních                 topeništích

 

NOVÉ POZNATKY O ZNEČIŠŤOVÁNÍ A ZNEČIŠTNÍ OVZDUŠÍ A JEHO DOPADECH

Josef Keder
     SVRS a přeshraniční migrace znečištění, aneb vždy je dobré vědět, odkud vítr fouká

Irena Kojanová
     Výsledky měření emisí lokálních kotlů v Jihočeském kraji

Hana Škáchová, Jan Horálek, Helena Plachá, kolektiv OČO ČHMÚ
     Zjistíme dopady kotlíkových dotací?

Zbyněk Novák, Pavel Chaloupecký, Zdeněk Grepl
     Využití senzorické sítě k měření zatížení zápachem v okolí významných zdrojů

Petra Auterská
     Evidování stížností na zápach pomocí telefonní aplikace a automatické vyhodnocení oprávněných        stížností na základě meteorologických dat

Bohumil Kotlík, Václav Novák, Helena Kazmarová
     Indexace – spása nebo problém

Jan Macoun
     Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů

Jan Karel, Eva Smolová, Tereza Englmaierová
     Využití metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací                   suspendovaných částic

 

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Helena Plachá, Miroslav Bitter, Petr Goll, Jan Kufel
     Projekt „ODCOM“ není jen objektivizace stížností na zápach

Lenka Janatová, Jan Sládeček, Lea Paličková, Lucie Školoudová, kolektiv ISKO
     Šíření znečišťujících látek v ovzduší v okolí dopravních komunikací (projekt Doprava)

 

 


Objednávka

VYPRODÁNO - SBORNÍK UŽ NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Dřeviny mimo les - II
Vodárenská biologie 2018
Sanační technologie XXI
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference (právě čtete)
Těžba a její dopady na životní prostředí VII
Sanační technologie XX
Radiologické metody v hydrosféře 17
Vodárenská biologie 2017
Sborníky další