Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe

Tištěný dokument
Datum vydání:
27.10.2021
ISBN:
978-80-88238-23-2
Počet stran:
134
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

OBSAH

REKODIFIKACE STAVEBNÍHO PRÁVA – ZMĚNY ZÁKONŮ NA ÚSEKU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, str. 5
Libor Dvořák
 
PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY PŘED ZÁPACHEM VE VYBRANÝCH ZEMÍCH; ÚVAHY O ZMĚNÁCH V ČR, str. 11
Michal Bernard, Jan Trachta
 
PODCEŇOVANÉ EMISE ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ, str. 17
Petra Auterská
 
ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI V KONTEXTU PŘIPRAVOVANÉ NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ, str. 22
Jakub Achrer
 
CO JE PROJEKT POPULAIR.SK?, str. 28
Jiří Horák, František Hopan
 
ROZBOR MOŽNÝCH PŘÍČIN VÝSKYTU ŠPIČKOVÝCH KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V PODKRUŠNOHOŘÍ V RANNÍCH HODINÁCH, str. 33
Josef Keder, Petra Bauerová, Adriana Šindelářová
 
IDENTIFIKACE HLAVNÍCH PŘÍČIN ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVI, str. 37
Jiří Morávek, Lubomír Paroha
 
PROJEKT ARAMIS, str. 38
Jan Macoun, Jitka Haboňová
 
DANĚ A POPLATKY JAKO NÁSTROJ DOSAŽENÍ CÍLŮ REDUKCE EMISÍ NOX V SILNIČNÍ DOPRAVĚ V ČR, str.  44
Petr David, Břetislav Andrlík, František Ostřížek
 
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021-2027 – PODPORA OPATŘENÍ K OCHRANĚ OVZDUŠÍ, str. 53
Libor Cieslar
 
KOTLÍKOVÉ DOTACE V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ, str.  58
Pavel Gadas, Linda Vonásková
 
HODNOCENÍ DOPADŮ „KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ“ NA KVALITU OVZDUŠÍ MODELEM CAMx, str. 61
Ondřej Vlček, Nina Benešová, Jana Šmejdířová, Patrik Beshir
 
HODNOCENÍ ÚČINNOSTI PROGRAMU „KOTLÍKOVÉ DOTACE“., str. 67
Helena Plachá, Irina Nikolova a kolektiv OKO ČHMÚ, Václav Novák, Markéta Schreiberová, Leona Vlasáková a kolektiv ISKO ČHMÚ
 
ANALÝZA VYBRANÝCH ORGANICKÝCH MARKERŮ K  IDENTIFIKACÍ ZDROJŮ, str. 73
Irina Nikolova, Zdeňka Rohanová, Helena Plachá
 
VÝSLEDKY IDENTIFIKACE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH STŘEDOČESKÉHO KRAJE, str. 78
Radim Seibert, Vladimíra Volná, Daniel Hladký, Blanka Krejčí
 
ZPŘESNĚNÍ OPERATIVNÍCH MAP PM10 ZAHRNUTÍM VÝSTUPU MODELU CAMx, DALŠÍCH DOPLŇKOVÝCH DAT A VYUŽITÍM KRIGINGU, str. 84
Jana Ďoubalová, Ondřej Vlček, Jan Horálek

TESTOVÁNÍ NOVĚ VYVÍJENÝCH TECHNOLOGIÍ SANITACE POVRCHŮ
A VZDUCHU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDOV, str. 89
Bohumil Kotlík, Věra Melicherčíková, Jan Urban, Jiří Matějka 
 
APLIKACE NÍZKONÁKLADOVÝCH SENZORŮ PRO MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V SOUVISLOSTI S DOPRAVNÍMI OPATŘENÍMI, str. 97
Pavel Chaloupecký, Roman Ličbinský, Jiří Huzlík, Ondřej Ambroz
 
PRVNÍ ZKUŠENOSTI S MĚŘENÍM VERTIKÁLNÍCH PROFILŮ POMOCÍ DRONU, str. 107
Adriana Šindelářová, Petra Bauerová, Josef Keder
 
VLIV NOUZOVÉHO STAVU NA KVALITU OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO, str. 110
Jáchym Brzezina
 
KVALITA OVZDUŠÍ V REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY, str. 117
Leona Vlasáková, Markéta Schreiberová
 
HODNOCENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ZÁKLADĚ ROZPTYLOVÝCH PODMÍNEK PRO PODPORU MANAGEMENTU STÁTNÍ SPRÁVY V MORAVSKOLEZSKÉM KRAJI, str. 121
Vladimíra Volná, Daniel Hladký, Blanka Krejčí, Radim Seibert
 
ÚZEMNÍ DISAGREGACE EMISÍ VYBRANÝCH NESILNIČNÍCH ZDROJŮ, str. 124
Pavel Machálek
 
VÝVOJ KONCETRACÍ A CHEMICKÉHO SLOŽENÍ PM10 NA OOBSERVATOŘI KOŠETICE V TOPNÝCH A NETOPNÝCH SEZÓNÁCH, str. 129
Adéla Holubová Šmejkalová, Tomáš Ištok, Jan Čech


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Radiologické metody v hydrosféře 19
Sanační technologie XXII
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII
Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe (právě čtete)
Analytika odpadů VII
Vodárenská biologie 2021
Vodárenská biologie 2019
Analytika odpadů V
Sborníky další