Radiologické metody v hydrosféře 11

Tištěný dokument
Datum vydání:
04.05.2011
ISBN:
978-80-86832-59-3
Počet stran:
82
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Radiologické metody v hydrosféře 11

Obsah

Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková,
Jana Svobodová
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

Jaroslav Vlček, Tomáš Bouda
K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ
V PEVNÝCH ODPADECH UVOLŇOVANÝCH Z ÚPRAVEN PODZEMNÍ VODY

Tomáš Bouda
POROVNÁNÍ RADIOLOGICKÝCH A HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKÝCH METOD STANOVENÍ RADIONUKLIDŮ

Marta Vršková, Alena Belanová, Zuzana Kulichová
STANOVENIA 3H PO ELEKTROLYTICKOM ZAKONCENTROVANÍ

Eduard Hanslík, Michal Novák, Diana Marešová
VÝDEJNOST RADONU 222 Z NÁPLNÍ VODÁRENSKÝCH FILTRŮ

Ivo Světlík, Alena Belanová, Lenka Tomášková, Natália Megisová
MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOUBĚŽNÉHO MĚŘENÍ 90Sr, 90Y A 89Sr
KAPALINOVOU SCINTILAČNÍ SPEKTROMETRIÍ

Petr Otáhal, Jan Merta, Ivo Burian
STANOVENÍ POZAĎOVÝCH HODNOT CELKOVÉ ALFA A BETA AKTIVITY
A KONCENTRACE VYBRANÝCH RADIONUKLIDŮ V PITNÉ VODĚ
U VYTIPOVANÝCH SKUPIN SOUKROMÝCH ZDROJŮ PITNÉ VODY I

Jana Michalová, Ota Stehno, Karel Blažek
VYUŽITÍ IONEXU PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ RADONU V PRAXI

Ivana Ženatá, Růžena Šináglová
ZKUŠENOSTI SÚJB Z POROVNÁVACÍHO MĚŘENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ V PITNÉ VODĚ, ORGANIZOVANÉHO V R. 2010

Tomáš Soukup
ZKUŠENOSTI S OVĚŘOVÁNÍM STANOVENÝCH MĚŘIDEL RADIA 226 VE VODĚ

Eduard Hanslík, Diana Marešová, Irena Pohlová, Markéta Reidingerová,
Michal Novák
POSOUZENÍ PEVNOSTI VAZEB RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK
NA NÁPLNÍCH VODÁRENSKÝCH FILTRŮ

Lenka Fremrová, Eduard Hanslík
NORMY PRO STANOVENÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK VE VZORCÍCH VODY
A SOUVISEJÍCÍ NORMY PRO ODBĚR VZORKŮ

Josef Mudra
NOVÁ RIZIKA ZÁCHYTŮ – NORM, TENORM?

Jan Krmela
NAKLÁDÁNÍ S RAO V ÚJV ŘEŽ a. s.
 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIV
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV
Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII
Analytika odpadů
Radiologické metody v hydrosféře 11 (právě čtete)
Průmyslová ekologie II
Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI
Sanační technologie XIII
Vodárenská biologie 2010
Sborníky další