Radiologické metody v hydrosféře 17

Tištěný dokument
Datum vydání:
03.05.2017
ISBN:
978-80-88238-00-3
Počet stran:
78
Cena bez DPH:
318,18 Kč
Cena s DPH:
350,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Radiologické metody v hydrosféře 17

OBSAH

Hana Procházková
     Nový atomový zákon (NAZ) – povinnosti dodavatelů pitné vody

Hana Procházková
     Systematické měření obsahu radionuklidů v pitné vodě dodávané do veřejných vodovodů
     v ČR v roce 2016

Růžena Šináglová
     Nový atomový zákon (NAZ) – povinnosti provozovatelů úpraven pitných vod - pracovišť
     s možným zvýšeným ozářením z radonu nebo jiného přírodního zdroje záření

Tomáš Soukup
     Legální metrologie 10 000 dnů později

Barbora Sedlářová, Eduard Hanslík, Marek Liška, J. Langhans, J. Bednárek, J. Medek, M. Burian, J. Jusko
     Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách

Eva Šindelková, Hana Bílková
     Monitorování na území ČR z pohledu legislativy platné od 1. 1. 2017

Silvia Dulanská, Sabina Petercová, Ľubomír Mátel
     Zakoncentrovanie 137Cs v povrchových vodách pomocou biosorbentu

Zuzana Kulichová, Gabriela Wallová, Ivana Petránová, Jana Merešová
     Modifikácia normy na stanovenie 226Ra s použitím LSC

Tomáš Bouda
     Porovnání výpočtu indikativní dávky ze stanovené hmotnostní koncentrace uranu
     s výpočtem z objemových aktivit izotopů 238U a 234U s ohledem na novou radiologickou
     legislativu pitných vod

Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Diana Marešová, Eva Juranová, Tomáš Mičaník
     Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., radioaktivní látky

Tomáš Bouda
     Řešení navýšení kapacity rutinní radiochemické laboratoře zabývající se rozbory pitných vod
     s ohledem na novou evropskou radiologickou legislativu

Lenka Fremrová, Eduard Hanslík
     Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a související normy

Eduard Hanslík, Diana Marešová, Barbora Sedlářová, Eva Juranová, Tomáš Minařík, Lenka Procházková
     K problematice míchání odpadních vod z EDU v podélném profilu Moravy

Ivo Světlík, Michal Fejgl, Pavel Šimek, Tereza Kořínková, Lenka Tomášková
     Organicky vázané tritium a možnosti jeho analýzy

Eduard Hanslík, Barbora Sedlářová, Eva Juranová, Diana Marešová
     Obsah radioaktivních látek v kalu z chladicích věží EDU

 

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Sanační technologie XX
Těžba a její dopady na životní prostředí VII
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference
Radiologické metody v hydrosféře 17 (právě čtete)
Vodárenská biologie 2017
Ochrana ovzduší ve státní správě XI - teorie a praxe
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX
Dřeviny mimo les
Sborníky další