Sanační technologie XV

Tištěný dokument
Datum vydání:
22.05.2012
ISBN:
978-80-86832-66-1
Počet stran:
160
Cena bez DPH:
518,18 Kč
Cena s DPH:
570,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Sanační technologie XV

OBSAH SBORNÍKU:

Pavla Kačabová
Problematika ekologické újmy v r. 2012

Vlasta Jánová
Právna úprava environmentálnych záťaží na Slovensku

Želmíra Greifová, Mária Gažíová
Metodický pokyn č. 1/2012-7 z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia

Petr Kozubek, Jiří Tylčer, Daniel Svoboda, Ivana Vávrová
Nový MP MŽP „Indikátory znečištění“

Radomír Muzikář, Jaroslav Zima, Květoslav Vlk
Supervizní kontroly chemických rozborů při sanaci starých ekologických zátěží a jejich vyhodnocování

Jaroslav Hrabal, Radomír Výmola, Jan Ondráček
Hodnocení a vizualizace dat z lokality sanované kombinací biotické a abiotické technologie reduktivní dechlorace

Jan Němeček, Petr Pokorný, Lenka Lacinová, Petr Parma, Ondřej Lhotský
Nano-Bio-Rem kombinovaná sanační technologie k sanaci znečištění chrómem

Petr Parma, Lenka Lacinová, Zuzana Dyková, Jan Filip, Martina Sodomková
Porovnání vlastností nového typu materiálů na bázi nanoželeza

Radim Ptáček
Sanace a rekultivace skládky na Točně v Příboře

Mária Gálisová, Ján Oslík, Miroslav Drahoš
Dosiahnuté výsledky sanačných prác na lokalite po SA Sliač-Vlkanová

Ilona Janoušková, Jiří Kamas, Marek Skalický
Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les – Kozí hřbety

Pavel Hrabák, Eva Kakosová, Petr Kvapil, Miroslav Černík
Kritické zamyšlení nad sanačním využitím modifikovaného Fentonova činidla

Ladislav Sýkora
Podpora sanace zemin kontaminovaných PAU promýváním surfaktanty

Juraj Grígel, Jiří Mikeš, Kristina Turnvaldová, Martina Siglová, Miroslav Minařík
BiologTM ve službě sanačním technologiím

Jiří Mikeš, Juraj Grígel, Kristina Turnvaldová, Martina Siglová, Miroslav Minařík
Poměr C:N:P v bioremediacích

Tomáš Lederer, Libor Novák, Karel Horák, Lucie Křiklavová, Tomáš Dub
Realizace technologie MBBR pro čištění podzemních vod s obsahem fenolů a kresolů

Zdeněk Suchánek
Národní inventarizace kontaminovaných míst – projekt realizační etapy

Jiří Marek, Zdenka Szurmanová
Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Karel Špaček, Jakub Hronek, Michal Tesař
Geofyzik – pomocník anebo přítěž pro sanace a analýzy rizik?

Jana Martinková, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek
Porovnání účinnosti odstranění azobarviva Sumifix Supra Blue BRF 150 % tetrasubstituovanými fosfoniovými a amoniovými iontovými kapalinami

Barbora Vystrčilová, Libor Dušek, Jaromíra Chýlková
Čištění a předúprava procesních a odpadních vod z výroby papíru elektrochemickým fentonovým procesem

Evelína Erbanová, Miloslav Slezák, Jiří Palarčík, Petr Mikulášek
Odstraňování dusičnanů pomocí biofiltru a sírového denitrifikátoru

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Petr Beneš, Amandine Phok, Jiří Mikeš
Vliv oxidačního činidla na půdní mikroflóru v rámci ISCO

Tomáš Dub, Lucie Křiklavová, Tomáš Lederer
Využití nosičů biomasy pro degradaci fenolem zatížených odpadních vod

Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Bronislava Voleková, Jaroslav Vozár, Marián Petrák, Roman Tóth
Identifikácia environmentálnych rizík z antropogénných sedimentov (odkalisko Slovinky)

Jiří Kroužek, Jiří Sobek, Jiří Hendrych, Martin Kubal, Pavel Špaček
Vývoj mobilní technologie pro sanaci pozemních staveb a povrchů

Katarína Paluchová, Jaromír Helma, Alena Brucháneková
Projekty realizované SAŽP z OPŽP (2007-2013) s dôrazom na problematiku environmentálnych záťaží

Peter Šottník, Bronislava Voleková, Ľubomír Jurkovič, Jana Michňová
Hodnotenie rizika tvorby ťažobného odpadu na plánovanom ložisku zlata Detva – Biely vrch

Vladimír Malý, Barbora Milová, Miroslav Holubec
Transformácia organických látok v horninovom prostredí pomocou chemickej oxidácie

Petr Parma, Lenka Lacinová, Zuzana Dyková, Martina Sodomková
Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod

DOŠLO PO UZÁVĚRCE

Miroslav Černík, Petr Kvapil, Radek Zbořil, Stanislav Kratochvíl
Využití nanotechnologií pro čištění vod
 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Těžba a její dopady na životní prostředí IV
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Analytika odpadů II
Vodárenská biologie 2013
Sanační technologie XV (právě čtete)
Vodárenská biologie 2012
Analytika odpadů
Ochrana ovzduší ve státní správě- teorie a praxe VII
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV
Sborníky další