Sanační technologie XXI

Tištěný dokument
Datum vydání:
21.05.2018
ISBN:
978-80-88238-07-2
Počet stran:
144
Cena bez DPH:
418,18 Kč
Cena s DPH:
460,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Sanační technologie XXI

OBSAH

 

strana

REFERÁTY

 

 

Richard Přibyl

5

 

Staré ekologické zátěže – aktuální trendy

 

 

 

Lukáš Čermák

9

 

Financování ekologických zátěží – OPŽP a NPŽP

 

 

 

Ivan Holoubek

12

 

Problematika řešení kontaminovaných míst jako součást implementace mezinárodních úmluv

 

 

 

Petr Beneš, Karel Waska, Jiří Kamas, Ondřej Šnajdar, Miroslav Minařík

15

 

Kombinované sanační technologie jako konkurenceschopný

a prakticky použitelný nástroj

 

 

 

 

Petr Lacina

21

 

Využití ručního spektrometru na bázi rentgenové fluorescence pro on-site stanovení rozsahu kontaminace během sanačních a průzkumných prací – praktické aplikace

 

 

 

Jan Němeček, Vladislav Knytl, Petra Najmanová, Tomáš Pluhař,
Magda Nechanická, Petr Pokorný

28

 

Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace chlorovaných uhlovodíků
v podzemní vodě – poznatky z poloprovozních zkoušek

 

 

 

Miloslav Slezák, Jiří Palarčík

35

 

Odstranění kovů z důlních vod biologickou metodou

 

 

 

Vendula Ambrožová, Jaroslav Hrabal, Jaroslav Nosek

38

 

Geochemický model vývoje změn chemismu podzemní vody při odstraňování šestimocného chromu pomocí působení stejnosměrného elektrického pole
v prostředí reaktivní kolony vyplněné železnými pilinami

 

 

 

Slavomír Mikita, Petr Lacina, Jan Bartoň

44

 

Návrh in situ sanace pro lokalitu znečištěnou chromem

 

 

 

Roman Jerie, Lucie Hellebrandová, David Kiča

49

 

Řízení sanace lagun Ostramo v Ostravě na základě monitoringu ovzduší

 

 

 

 

Ivan Holoubek, Petra Přibylová, Roman Prokeš, Pavel Slavko

55

 

Kontaminace barokního divadla na zámku v Českém Krumlově organochlorovými a organocíničitými pesticidy a její řešení

 

 

 

 

Jiří Slouka

62

 

Problematika variability prostředí

 

 

 

Marek Smolný, Kristýna Süsserová, Jiří Cakl

66

 

Využití heterogenní fotokatalýzy pro zpracování odpadních vod obsahujících azobarviva – technické a ekonomické překážky

 

 

 

Roman Hadacz, Petr Lacina

74

 

Technické aspekty sanace staré ekologické zátěže Milevsko (odstranění skládky s obsahem zemin kontaminovaných PCB)

 

 

 

Pavol Tupý, Jaroslav Schwarz

80

 

Sanácia environmentálnej záťaže Lešť (vojenský obvod) – Garážové dvory (Slovensko)

 

 

 

Jiří Hájovský

87

 

Sanační opatření pro zabránění migrace termického procesu

 

 

 

Pavel Hrabák, Vojtěch Antoš, Magda Nechanická, Denisa Vlková, Jana Steinová, Jaroslav Nosek, Stanislaw Waclawek, Miroslav Černík

 

93

 

AMIIGA – projekt INTERREG STŘEDNÍ EVROPA:
výstupy z 1. poloviny řešení projektu

 

 

 

Zdeněk Suchánek, Jaroslav Řeřicha

99

 

Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ
v zahájeném projektu NIKM 2. etapa

 

 

 

 

Igor Slaninka, Jozef Kordík

105

 

Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží na Slovensku
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

 

 

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

 

 

Ilona Mičánková, Marcela Hrúzová, Květoslav Vlk, Radka Fürychová, Klára Bigazová, Zdeněk Košař, Jiří Čáp

 

110

 

Vybrané průzkumy a sanace SEZ financované MF ČR

 

 

 

Jozef Kordík, Igor Slaninka, Róbert Jelínek

 

114

 

Znečisťujúce látky na monitorovaných lokalitách environmentálnych záťaží v Slovenskej republike

 

 

 

 

Vladimír Ekert, Michal Rakušan, Michal Kroupa

118

 

Důl chemické těžby – sanace turonské zvodně v kontextu analýzy rizik

 

 

 

Jan Bartoň

121

 

Stavební čerpání a sanace podzemní vody při výstavbě páteřní kanalizace
v Brně

 

 

 

 

 

 

Ondrej Brachtýr, Ľubomír Jurkovič, Tomáš Faragó, Katarína Schwarzkopfová,
Martina Vítková

 

123

 

Použitie AMO a nFe0 na stabilizáciu PTP v antropogénnych substrátoch modelových environmentálnych záťaží

 

 

 

 

Jiří Kamas, Petr Beneš, Jiřina Macháčková, Martina Siglová, Vlastimil Píštěk

126

 

Provozní nasazení sanační technologie podporované elektrickým polem

 

 

 

Tatsiana Kulikova, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Ján Milička, Peter Sekula,
Jaroslav Vozár, Petr Lacina

 

131

 

Distribúcia geologicky podmienených znečisťujúcich látok v zložkách životného prostredia opusteného Hg ložiska Merník

 

 

 

 

 

Torsha Goswami, Marek Šír, Filip M. G. Tack

135

 

Odstraňování ropných uhlovodíků pomocí biosurfaktantů a syntetických surfaktantů: laboratorní studie

 

       

 

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XXI (právě čtete)
Vodárenská biologie 2018
Dřeviny mimo les - II
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference
Těžba a její dopady na životní prostředí VII
Sborníky další