Těžba a její dopady na životní prostředí IV

Tištěný dokument
Datum vydání:
17.09.2012
ISBN:
ISBN 978-80-86832-67-8
Počet stran:
136
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Těžba a její dopady na životní prostředí IV

OBSAH

Emil Rudolf
Stávající a výhledový přístup legislativy ochrany horninového prostředí k těžbě v podmínkách České republiky

Vlasta Jánová
Implementácia smernice o ťažobnom odpade na Slovensku

Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník, Bronislava Lalinská-Voleková, Jaroslav Vozár
Návrh metodického postupu pre komplexný audit odkalísk obsahujúcich odpad po ťažbe nerastných surovín

Boris Antal, Marian Zlocha
Vplyv banskej činnosti na životné prostredie v niektorých oblastiach Slovenska

Vít  Štrupl
Registr rizikových úložných míst těžebních odpadů ČR

Jiří Hájovský
Negativní dopady existence důlních odvalů na životní prostředí

Milena Vágnerová, Jan Brejcha, Michal Řehoř, Zbyněk Sokol, Martin Neruda,
Jana Říhová Ambrožová
Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů

Martin Chovan, Bronislava Lalinská-Voleková, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník
Sb – ložiská západných Karpát - ťažba, geológia a dopady na životné prostredie

Alena Orlíková
Pohled na investiční záměr v intravilánu města Ostravy z pohledu správce zajištěných starých důlních děl

Jiří Charvát, Vojtěch Vokál
Sanace horninového prostředí po chemické těžbě uranu v severních Čechách

Ladislav Hešnaur, Václav Plojhar
Sanace radioaktivní zátěže po zpracování uranových rud v oblasti Mydlovar

Petr Brůček
Likvidace uranového ložiska Příbram a důlní vody – prognóza, vývoj

Janina Zawadzká
Sanačně rekultivační stavba „odvodnění bezodtokové kotliny Horní Suchá“

Karel Lusk, Milan Všetečka
Vývoj charakteru důlních vod zatopeného ložiska Zadní Chodov

Marek Hrabčák
Odpady, alebo suroviny?

Peter Šottník, Jana Michňová, Bronislava Lalinská-Voleková, Ľubomír Jurkovič
Hodnotenie potenciálneho ťažobného odpadu ložiska Zlata Detva – Biely vrch

Petr Kříž
Využití těžebního odpadu z odvalu jámy Kukla v Oslavanech

Josef Zeman, Tomáš Kuchovský, Petr Navrátil
Geochemie důlních a infiltračních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve

Irena Šupíková, Miroslav Černík, Josef Zeman
Čištění důlních vod pomocí přírodních systémů

Petr Navrátil
Sanace lokálních propadlin na poddolovaném území jihomoravského lignitového revíru

Otília Lintnerová, Kristína Mangová
Hodnotenie rekultivácie odkaliska so sulfidmi na základe výskumu antropogénnej pôdy

Jana Theodosisová, Vlasta Vaculíková, Martina Křenková
Rekultivační akce a cílové využití území po jejich dokončení

Plakátová sdělení

Anežka Radková , Bronislava Lalinská-Voleková, Jana Michňová
Oxidácia sulfidov na Cu ložiskách

Marián Petrák, Roman Tóth
Metodika hodnotenia odkaliskových sedimentov pochádzajúcich z úpravy rúd na modelových lokalitách

Barbara Mangová, Kristína Mangová
Pancierniky (Acari, Oribatida) ako indikátory banského znečistenia - odkalisko Cu-pyritového ložiska Smolník

Bronislava Lalinská-Voleková, Katarína Peťková, Martin Chovan, Tomáš Klimko, Jana Michňová,
Juraj Majzlan
Minerálne fázy ovplyvňujúce mobilitu as a sb v prostredí opustených ložísk na Slovensku

Jiří Čížek, Tomáš Pechar, Miroslav Raus
Metodika prací pro průzkum a hodnocení rizik opuštěných úložných míst
 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Vodárenská biologie 2013
Radiologické metody v hydrosféře 13
Sanační technologie XVI
Analytika odpadů III
Těžba a její dopady na životní prostředí IV (právě čtete)
Analytika odpadů II
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Sanační technologie XV
Vodárenská biologie 2012
Sborníky další