TĚŽBA a její dopady na životní prostředí IX

Tištěný dokument
Datum vydání:
16.09.2021
ISBN:
978-80-88238-21-8
Počet stran:
84
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

OBSAH

Petr Kastner, str. 5
Novela horního zákona (zákon č. 88/2021 Sb.)
 
Markéta Hendrychová, Rita Mergner, Rainer Janssen, Dominik Rutz, Charalampos Malamatenios, Georgia Veziryianni, Dirk Knoche, Anne Rademacher, Rainer Schlepphorst, Liliana Fonseca, Rona Michie, Angel Nikolaev, Christian Doczekal, Greg Arrowsmith, Nicolas de la Vega, Gloria Popescu, Marian Dobrin, Jasmina Mandic Lukic, Miodrag Mesarovic, Igor Volchyn, Dmytro Bondzyk, Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś, Marcin Chodak, Justyna Likus-Cieslik, Rhiannon Phillips, Kenn Palmer, Jan Frouz, Sabina Irimie, str. 8
Transformace severočeských hnědouhelných regionů z pohledu obnovy krajiny
 
Petr Birklen, Pavel Rychtařík, str. 14
Transformace pohornické krajiny na Karvinsku
 
Josef Zeman, str. 16
Vývoj důlních vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi
 
Lenka Mertová, Monika Ličbinská, str. 24
Studium vývoje zatápění uzavřených dolů na vybraných lokalitách uhelných pánví ČR a dopady na hydrosféru s využitím hydrogeochemického modelování
 
Zdeněk Vilhelm, Petr Beneš, Miroslav Minařík, Vít Kopecký, Petr Neumann, Josef Zeman, str. 32
Simulační komplex čištění důlních vod (SIKOČ)
 
Jiří Wlosok, Milan Všetečka, Pavel Vostarek, str. 36
Důlní vody jako následek ukončené hornické činnosti a jejich využitelnost
 
Peter Šottník, Ondrej Brachtýr, Jaroslav Vozár, str. 41
Opustené lokality po ťažbe nerastných surovín – environmentálne záťaže alebo perspektívne zdroje surovín?
 
Ilona Mičánková, str. 46
Kutnohorské dolování a mincování
 
Lenka Demková, Lenka Bobuľská, Stanislav Jeleň, str. 49
Obsah rizikových prvkov v technických pôdach z banských diel a ich vplyv na vybrané pôdne parametre
 
Lenka Bobuľská, Lenka Demková, str. 52
Priestorová variabilita biochemických vlastností pôdneho ekosystému v oblasti bývalého banského areálu

Tomáš Faragó, Ľubomír Jurkovič, Zuzana Májeková, Patrik Čermák, Edgar Hiller, Martina Vítková, str. 55
Potenciál aplikácie stabilizačných činidiel v kontaminovaných pôdach a pevných substrátoch banských areálov
 
Jan Bartoň, Roman Hadacz, Zdeněk Macka, Petr Brůček, Libor Polách, Irena Šupíková, str. 58
Eliminace vlivu přítoku podzemních vod do tělesa výsypky s obsahem balastních izomerů HCH

Martin Žídek, str. 61
Opuštěné kamenolomy Hostýnských vrchů

Aleš Novák, Martin Kotouč, str. 64
Využívání stavebních a demoličních odpadů při terénních úpravách a rekultivacích po povrchové těžbě - zkušenosti ČIŽP OI Olomouc

Dušan Kúšik, Jozef Kordík, Igor Slaninka, Zuzana Danková, str. 66
Monitorovanie environmentálnych záťaží po banskej činnosti na Slovensku
 
Martina Vítková, Šárka Lewandowská, Zuzana Vaňková, Aikaterini Mitzia, Pavel Šimek, str. 72
Rizikové prvky (As, Cd, Pb, Zn) v půdách Příbramska – historické znečištění a možnosti remediace
 
Václav Tejnecký, Marko Spasić, Oldřich Vacek, Petra Vokurková, Ondřej Drábek, str. 76
Vliv stromového patra na vývoj půd hnědouhelných výsypek v mikroměřítku


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Vodárenská biologie 2022
TĚŽBA a její dopady na životní prostředí IX (právě čtete)
Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
Analytika odpadů VII
Sanační technologie XXIII
Vodárenská biologie 2021
Sborníky další