Těžba a její dopady na životní prostředí VII

Tištěný dokument
Datum vydání:
19.09.2017
ISBN:
978-80-88238-02-7
Počet stran:
112
Cena bez DPH:
381,82 Kč
Cena s DPH:
420,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Těžba a její dopady na životní prostředí VII

OBSAH

 

David Grycz, Pavel Malucha, Naďa Rapantová
     Model zatápění stařin důlních děl ostravské části OKR

Josef Zeman
     Transportně-reakční model vývoje důlních vod na uranovém ložisku

Josef Zeman
     Geochemický vývoj důlních vod na uranovém ložisku Rožná

Josef Tomášek, Zbyněk Skála, Josef Vacek
     Problematika kvality vod odkališť Mydlovary a v okolí

Pavel Rychtařík
     Nová koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram
     - koncepce sanace

Ladislav Pašek
     Nová koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram - technické řešení

Leo Kallista
     Nová koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram - využitelnost odvalových
     materiálů jako základní parametr likvidace

Roman Hadacz, Zdeněk Macka, Daniel Prečuch
     Zhodnocení zabezpečení starých důlních děl v České republice

Vojtěch Máca
     Vybrané právní otázky využití přírodě blízké obnovy území po těžbě

Markéta Braun Kohlová, Jan Melichar
     Rozdíly v preferencích obyvatel vůči rekultivovaným a sukcesí vzniklým porostům v post-těžební
      krajině

Ľubomír Jurkovič, Tatsiana Kulikova, Peter Šottník, Peter Sekula, Katarína Peťková, Juraj Kotúč, Bronislava Voleková
     Geochemické hodnotenie kontaminácie životného prostredia v oblasti opusteného Hg ložiska Merník
     (východné Slovensko)

Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Peter Sekula ml., Marián Bachňák, Vladimír Pramuk
     Analýza rizika území po ťažbe nerastných surovín na príklade lokality Slovinky (Spišsko-gemerské
     rudohorie)

Petr Vohnout
     Důl Boží Požehnání Kynšperk nad Ohří - Pochlovice stav ke konci roku 2016

František Kružík
     Rizika z nestability výsypek v sousedství zatopených lomů v Severočeské pánvi

Ivo Přikryl
     Možnosti přírodně blízkých způsobů obnovy na území po těžbě nerostných surovin

Irena Šupíková, Libor Polách, Miroslav Černík, Jana Steinová
     Pasivní systémy pro čištění důlních vod znečištěných chlorovanými pesticidy


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference
Dřeviny mimo les - II
Vodárenská biologie 2018
Těžba a její dopady na životní prostředí VII (právě čtete)
Sanační technologie XX
Radiologické metody v hydrosféře 17
Vodárenská biologie 2017
Ochrana ovzduší ve státní správě XI - teorie a praxe
Sborníky další