Vodárenská biologie 2013

Tištěný dokument
Datum vydání:
06.02.2013
ISBN:
978-80-86832-70-8
Počet stran:
202
Cena bez DPH:
409,09 Kč
Cena s DPH:
450,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Vodárenská biologie 2013

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2013

Blok: Legislativa, normy a metody

Jaroslava Nietscheová
Informace o změnách prováděcích předpisů k vodnímu zákonu v důsledku jeho velké novely zákonem č. 150/2010 Sb.

Lenka Fremrová
Nové normy pro biologické metody

Alena Nižnanská, Pavel Kořínek
Zkoušení způsobilosti - vzorkování surové a povrchové vody

Michaela Šrámková, Jiří Wanner
Opětovné využití vyčištěné odpadní vody v legislativě ČR

Petr Pumann, Jana Říhová Ambrožová, Lenka Fremrová
Revize ČSN 757712 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení biosestonu

Petr Pumann, Tereza Pouzarová
Počítání bezbarvých bičíkovců a améb ve vodě - zkušenosti z mezilaboratorních porovnávacích zkoušek

Blok: Rybníky, nádrže a eutrofizace vod fosforem

Jan Potužák, Jindřich Duras
Rybníky jako účinný nástroj pro snižování živinového zatížení povodí

Michal Marcel, Jindřich Duras
Vodárenská nádrž Žlutice a rybníky v jejím povodí

Jindřich Duras, Michal Marcel
Povodí vodárenské nádrže Lučina - bobr a retence fosforu

Mariana Jakubisová
Hodnotenie brehoochranného pôsobenia prirodzených biologických pozdĺžnych spevnení v prítokoch vodárenskej nádrže Hriňová

Matúš Jakubis
Vplyv vybraných hydraulických charakteristík korýt na stanovištné podmienky biologických pozdĺžnych spečení v prítokoch vodárenskej nádrže Hriňová

Monika Krolová, Hana Čížková, Josef Hejzlar
Faktory ovlivňující litorální makrofyta v nádrži s kolísající hladinou (n. Lipno)

Jiří Palčík, Eliška Maršálková, Tomáš Marek
Třetí rok provozu "Opatření na brněnské údolní nádrži"

Jana Říhová Ambrožová, Diana Holcová, Michal Holec
Hydrická rekultivace v Podkrušnohoří – jezero Most

Robin Hála, Klára Dušková
Analýza významnosti zdrojů znečištění v povodí vodní nádrže Rozkoš z hlediska produkce živin

Lenka Procházková, Pavla Loučková, Karolína Smetanová, Zuzana Hořická
Dlouhodobé změny ve složení fytoplanktonu vodárenských nádrží Jizerských hor (Souš, Josefův Důl)
v souvislosti s jejich zotavením z acidifikace

Rodan Geriš, Dušan Kosour
Vliv snížení hladiny na kvalitu vody v nádrži Karolinka

Blok: Toxicita

Agáta Fargašová, Zuzana Kramárová
Desmodesmus guadricauda ako objekt hodnotenia interancií As a Se

Pavlína Adámková, Jana Říhová Ambrožová
Inhibiční účinek nanočástic kovů na kulturu řas

Blok: Vodárenství – zdroje, metody a aplikace

Dana Baudišová, Andrea Benáková, Miroslav Váňa, Zdeňka Jedličková
Asimilovatelný organický uhlík v systémech výroby a distribuce pitné vody

Jaroslav Lev, Jana Říhová Ambrožová, Marie Karásková, Lubomír Kubáč, Jiří Palčík, Marek Holba,
Jaroslav Říha

Aplikace fotoaktivních nátěrů s ftalocyaniny pro zvýšení jakosti prostředí úpraven pitné vody

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová
Městské prameny jako havarijní zdroj vody: může to mít význam?

Jana Hubáčková
K letošnímu významnému životnímu jubileu prof. RNDr. Aleny Sládečkové, CSc.

Blok: Polutanty, ekologické zatížení vod a revitalizace

Pavel Hucko, Matej Štetina, Svetozár Luther
Národný prístup hodnotenia eutrofizácie povrchových vôd v SR

František Kožíšek, Petr Pumann, Jaroslav Šašek, Dana Baudišová, Andrea Benáková, Martina Chvátalová
Výskyt patogenů a související riziko infekce ve vybraných povrchových vodách ČR

Viera Nagyová, Iveta Drastichová, Danka Šimonyiová, Zuzana Sirotná, Zdenka Sobotová, Cyril Klement, Renáta Kissová, Darina Štípalová, Shubhada Bopegamage
Sledovanie vybraných druhov mikroorganizmov vo vodách na kúpanie

Martina Chvátalová, Petr Pumann, František Kožíšek, Hana Jeligová
Onemocnění z přírodních koupacích vod v České republice

František Kožíšek, Petr Pumann, Tereza Pouzarová, Veronika Svobodová
Hodnocení zdravotního rizika z vodního lyžování

Petra Oppeltová, Kateřina Zákoutská, Markéta Fílová
Hodnocení zrealizovaných revitalizačních akcí na území ORP Přelouč

Moderovaná posterová sekce

Renata Biela, Tomáš Kučera
Odstraňování specifických látek z vody

Tereza Hudcová, Helena Maternová
Litorální pásmo jako terciální stupeň kořenové čistírny odpadních vod

Iva Prokešová, Vladimír Sýkora, Hana Kujalová
Biodegradabilita alkylpyridinium halogenidů

Lukáš Fuka, Vladimír Sýkora, Roman Pecl
Biologická rozložitelnost vybraných sladidel a jejich výskyt v přírodě

Zuzana Hladíková, Nina Strnadová, Jaroslav Andrle
Hodnocení kvality vody na horním toku řeky Jizery

Iveta Drastichová, Viera Nagyová, Elena Kurejová, Janka Lafférsová
Využitie ekotoxikologických skúšok pri hodnotení kvality pitných vôd

Tereza Pouzarová, Petr Pumann
O důležitosti používání svorek při počítání v počítacích komůrkách

Eva Chmielewská, Renata Hodossyová
Príspevok k zníženiu eutrofizácie vôd pomocou vybraných prírodných adsorbentov

Emília Pavleová, Andrea Švardová
Štandardizácia odberov pitných vôd – základný predpoklad prevencie vzniku infekčných ochorení z vody


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Radiologické metody v hydrosféře 13
Sanační technologie XVI
Analytika odpadů III
Vodárenská biologie 2014
Vodárenská biologie 2013 (právě čtete)
Analytika odpadů II
Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V
Těžba a její dopady na životní prostředí IV
Sanační technologie XV
Sborníky další