Vodárenská biologie 2018

Tištěný dokument
Datum vydání:
05.02.2018
ISBN:
978-80-88238-06-5
Počet stran:
191
Cena bez DPH:
418,18 Kč
Cena s DPH:
460,00 Kč

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.
Vodárenská biologie 2018

OBSAH                                                                                                                                  

Lenka Fremrová                                                                                                          

Nové normy pro biologické metody               

Michal Korabík, Milan Jurenka, Václav Janík

Rekonstrukce mikrobiologické laboratoře ÚV Karolinka                                                                                       

Petr Pumann, František Kožíšek

Zajímavý případ využití mikroskopického rozboru při objasnění epidemie
z pitné vody

Silvia Dulanská, Michaela Štofaníková, Ľubomír Mátel

Stanovenie 226Ra v minerálnych vodách pomocou kompozitného sorbentu                                                             

Petra Hrušková, Tomáš Brabenec, Jana Říhová Ambrožová, Tomáš Munzar,
Jiří Kosina

ÚV Strašice – monitoring povrchových zdrojů surové vody a využití keramické membránové filtrace při úpravě vod             

Tomáš Munzar, Jana Říhová Ambrožová, Dana Vejmelková, Jiří Kosina

Problematika využití biologického monitoringu při zjištění původců organoleptických závad v surové vodě           

Monika Heřmánková, Petra Najmanová, Veronika Simonová, Roman Vokáč, Jan Slunský, Jan Filip

Dezinfekční účinek ferátů pro úpravu pitné vody – laboratorní testy
a čtvrtprovozní aplikace

Jana Zuzáková, Jana Říhová Ambrožová, Dana Vejmelková, Roman Effenberg,
Miroslav Ledvina

Online biosenzory při hledání kontaminace pitné vody

Milan Prousek, Marco Antonio Lopez Marin, Jana Říhová Ambrožová,
Dana Vejmelková

Optimalizace detekce spor Clostridium perfringens při úpravě vody                           

Viviana Fuchsová, Kamila Zdeňková, Martina Boháčová, Kateřina Demnerová

Aktuální pohled na antibiotické rezistence                                                                   

Soňa Fajnorová, Uwe Hübner, Bastian Herzog, Johann Müller, Karin Hellauer,
David Miklos, Jörg E. Drewes, Jiří Wanner

Fate of antibiotic resistance during advanced wastewater treatment

Dana Vejmelková, Kristýna Časarová, Eva Proksová, Jana Říhová Ambrožová

Detekce genů rezistence na antibiotika na čistírně odpadních vod: testování metodiky

Lucia Bírošová, Petra Olejníková, Barbora Micajová, Ivana Bačová,
Tomáš Mackuľak, Kristína Lépesová

Je rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových vodách
a kaloch problém?

Věra Melicherčíková, Jan Urban, Petra Uttlová

Citlivost bakterií izolovaných z klinického materiálu a prostředí k dezinfekčním přípravkům

Klára Kobetičová, Jana Nábělková, Robert Černý

Ekotoxicita zpomalovačů hoření používaných ve stavebnictví pro vodní producenty

Alexandra Filová, Agáta Fargašová

Účinok iónov Cu, Ni a Zn na fyziologické a biochemické odozvy sladkovodnej riasy Pseudokirchneriella subcapitata

Gabriela Jírová, Alena Vlková, Jan Chrz, Martina Wittlerová,
Zdena Wittlingerová, Magdalena Zimová, Hana Kolářová

Wastewater from Health care facilities - toxicity for human health
and the environment

Agáta Fargašová

Chlór v závlahových vodách – stres pre plodiny                                                          

Pavlína Čiháková, Jana Říhová Ambrožová

Může být rezistence reálným problémem v případě používání biocidních přípravků na bázi stříbra?

Pavel Punčochář

Jsou rybníky efektivním opatřením k omezení následků sucha a nedostatku vody?

Luboš Zelený, Jindřich Duras, Michal Marcel

Malé vodní nádrže v suché krajině – v čem může být jejich přínos?                            

Josef Hejzlar, Jan Potužák, Bořek Drozd, Marcellin Rutegwa

Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním rybníku                  

Jindřich Duras, Michal Marcel, Václav Boháček

Retence živin v rybnících v povodí vodárenské nádrže Švihov

Michal Marcel, Jindřich Duras

Epizodický vstup živin za deště – téma k řešení                                                           

Tomáš Zapletal, Václav Koza, Pavel Jurajda

Biomanipulace známé i neznámé                                                                                  

Kateřina Bubíková, Richard Hrivnák

Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny?

Elena Rajczyková, Jarmila Makovinská

Eutrofizácia povrchových vôd v SR

Petr Pumann, Filip Kothan, Tereza Pouzarová

Provozní aspekty monitorování sinic v přírodních vodách ke koupání

Dana Fidlerová

Hodnotenie ekologického potenciálu vodných nádrží na Slovensku prostredníctvom fytobentosu

Margita Lešťáková, Emília Mišíková Elexová

Aktuálna situácia vo vytváraní klasifikačných systémov pre hodnotenie hydromorfologicky ovplyvnených vodných útvarov v kategórii malých tokov Slovenska

Rodan Geriš, Dušan Kosour

Změny v chemismu a biologii mezotrofní nádrže po mimořádném snížení hladiny

Daniel Fiala, Pavel Rosendorf, Jiří Kučera, Miroslav Váňa, Lada Stejskalová, Lenka Matoušová

Denní odnosy živin z obcí prizmatem jejich velikosti a vodohospodářské infrastruktury

Jan Potužák, Richard Faina, Jindřich Duras, Jan Fišer

Odbahnění a jeho vliv na kvalitu vody VN Jordán v Táboře

                    

 


Objednávka

*
*
*

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Sanační technologie XXI
Analytika odpadů V
Vodárenská biologie 2019
Vodárenská biologie 2018 (právě čtete)
Dřeviny mimo les - II
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference
Těžba a její dopady na životní prostředí VII
Sanační technologie XX
Sborníky další