Vodárenská biologie 2019

Tištěný dokument
Datum vydání:
17.01.2019
ISBN:
978-80-88238-12-6
Počet stran:
165
Cena bez DPH:
418,18 Kč
Cena s DPH:
460,00 Kč
VYPRODÁNO

Poštovné v ČR neúčtujeme. Vystavíme vám zálohovou fakturu a po jejím uhrazení obratem zašleme objednané publikace a sborníky. Možnost zaslání na dobírku je zpoplatněna do ČR 100 Kč, Slovensko dle ceníku České pošty.

OBSAH

 

Lenka Fremrová

Nové normy

5

 

 

Lenka Vavrušková, Radka Hušková

Právní předpisy pro pitnou vodu a posouzení rizik vodovodu

10

 

 

Markéta Rajnochová, Jan Ručka, Tomáš Sucháček, Kristýna Dufková,

Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody

14

 

 

Dana Baudišová, Petr Pumann, Jaroslav Šašek, Alena Dvořáková, Milana Kuklíková

Jaké jsou možné dopady vzorkování pitné vody dle nové legislativy na nálezy organotrofních bakterií?

20

 

 

Petra Oppeltová, Jiří Suchodol

Analýza zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod a návrh nápravných opatření v souvislosti se zásobováním obce studené pitnou vodou

25

 

 

Jana Říhová Ambrožová

Stále opomíjený rizikový bod v systému zásobování pitnou vodou

32

 

 

Tomáš Munzar, Tomáš Brabenec, Petra Hrušková

Keramická membránová filtrace AMAYA 5.2.: Nejnovější zkušenosti a aplikace

38

 

 

Lucie Baumruková, Martin Skala, Jana Říhová Ambrožová, Pavel Kůs, Richard Seydl

Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice

46

 

 

Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková, Martina Štěpánková, Petr Dušta

Mikrobiologie šedých vod

57

 

 

Ivan Karpíšek, Jitka Zachová, Dana Vejmelková, Vladimír Sýkora

Vliv adaptace aktivovaného kalu na biodegradaci antibiotik a akumulaci genů resistence

64

 

 

Alexandra Filová, Marianna Molnárová, Agáta Fargašová

Hodnotenie interakčných vzťahov v párových kombináciách Cu so Zn a Ni na riase Pseudokirchneriella subcapitata

73

 

 

Petr Pumann, Filip Kothan

Sinice v koupacích vodách ČR v mimořádně teplé sezoně 2018

79

 

 

Petr Pumann, František Kožíšek, Hana Jeligová, Filip Kothan

Deset let internetového dotazníku onemocnění z koupání

84

 

 

Jana Bulantová, Zuzana Pokrupová, Iveta Sekerášová, Petr Pumann

Cerkáriová dermatitida v ČR – výzkum, praxe, legislativa

90

 

 

František Kožíšek

Připomenutí epidemie primární amébové meningoencefalitidy v Ústí nad Labem v letech

1962 - 1965

94

 

 

Lucia Chomová, Hana Némová, Zuzana Sirotná, Emília Pavleová, Viera Nagyová,

Elena Kurejová

Monitoring biokúpalísk na Slovensku

95

 

 

 

 

 

 

Monika Dujčáková, Jana Říhová Ambrožová, Dana Vejmelková, Petra Junková

Identifikácia pôvodcov organoleptických závad v povrchových a pitných vodách

99

 

 

Jana Zuzáková, Roman Effenberg, Jana Říhová Ambrožová, Miroslav Ledvina

Selektivita senzorových molekul k povrchu E. coli

102

 

 

Agáta Fargašová

Riasy ako ekotoxikologický objekt účinky Cu(II) kyano-komplexov s imidazolovým ligandom

107

 

 

Iana Rishko, Veronika Simonová, Jana Říhová Ambrožová, Petra Najmanová

Oxidační účinek ferátů na autotrofní a heterotrofní mikroorganismy

111

 

 

Eliška Peterková, Martin Pečenka, Zuzana Nováková, Lucie Baumruková, Jana Říhová Ambrožová, Martin Srb

Eliminace mikrobiálního znečištění ve vyčištěné odpadní vodě

114

 

 

Jakub Brom, Jindřich Duras, Mohammadmehdi Saberioon, Václav Nedbal, Petr Císař,

Pavel Souček

Hodnocení kvality vody vodních nádrží pomocí dat dálkového průzkumu Země

118

 

 

Jakub Brom, Jindřich Duras, Michal Marcel, Jan Potužák

Dálkový průzkum Země: Pomoc při stopování eutrofizačních projevů

123

 

 

Daniel Fiala, Pavel Rosendorf, Jiří Kučera, Miroslav Váňa, Lada Stejskalová, Lenka Matoušová

Variabilita koncentrací makronutrientů v typových obcích povodí VN Švihov a jejich transformace ve vodních ekosystémech

124

 

 

Jindřich Duras, Michal Marcel

Výstupy živin odlehčeními odpadních vod - měření v povodí VN Hracholusky

134

 

 

Josef Hejzlar, Martina Čtvrtlíková, Tomáš Jůza, Jan Kubečka, Jaromír Seďa, Petr Znachor

Potenciál biomanipulace pro ovlivnění vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích

144

 

 

Rodan Geriš, Dušan Kosour

Vliv výrazného snížení hladiny u tří vodárenských nádrží na kvalitativní i kvantitativní změny fytoplanktonu

146

 

 

Dušan Kosour, Rodan Geriš

Kvalita surové vody vodárenských nádrží ve správě Povodí Moravy, s. p.

153

 


Objednávka

VYPRODÁNO - SBORNÍK UŽ NENÍ MOŽNÉ OBJEDNAT

Další sborníky

Sanační technologie XIX
Analytika odpadů V
Radiologické metody v hydrosféře 19
Sanační technologie XXII
Vodárenská biologie 2019 (právě čtete)
Sanační technologie XXI
Vodárenská biologie 2018
Dřeviny mimo les - II
Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe - XII. konference
Sborníky další