Reference

 • Sanační práce
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. z oboru sanace starých ekologických zátěží.
 • Rizikové analýzy
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. z oboru rizikové analýzy.
   
 • Ekologické audity
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. z oboru ekologické audity. 
   
 • Skládky odpadu
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. z oboru skládek. 
   
 • Plošný monitoring
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. z oboru plošného monitoringu objemové aktivity radonu v pitné a užitkové vodě obecních vodovodů a vybraných zdrojů individuálního zásobování. 
   
 • Úprava vody
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. z oboru úpraven vod.   
   
 • Čistírny odpadních vod
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. v oboru čistíren odpadních vod.
   
 • Projektová činnost
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. v oboru projektová činnost.
   
 • MAPE
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. v oboru MAPE.
   
 • EIA
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. v oboru EIA.
   
 • Hlukové studie
  Výběr z referencí firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. v oboru hlukových studií.
   
 • Ochrana ovzduší, rozptylové studie
   
 • IPPC
   
 • Ekologická újma
   
 • Biologické průzkumy
   
 • Dendrologické studie
   
 • Biofiltry
   
 • Poradenská činnost

  Poradenská činnost na úseku vodního hospodářství, monitoring pitných a odpadních vod včetně komunikace s úřady státní správy, zpracování provozních řádů a havarijních plánů, zajišťování příslušných povolení od dotčených úřadů.

 • Supervizní činnost
   
 • Bioplynové stanice
   
 • Havárie
   
 • Ostatní