Biofiltr pro odstraňování zápachu z komunální čistírny odpadních vod Jeneč

Realizace: rok 2004

Zadavatel

Energie – stavební a báňská a.s. Kladno

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339