Biofiltr pro odstraňování zápachu z komunální čistírny odpadních vod Rychnov nad Kněžnou - Studánka

Realizace: rok 2010

Zadavatel

VODA CZ s.r.o., Česká Skalice

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339