Zpracování projektové dokumentace pro zařízení biofiltru pro snížení obsahu VOC v emisích z výroby lepidel; zpracování žádosti o dotaci OPŽP

Realizace: rok 2011

Zadavatel

LEAR a.s., Brno

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339