Čistírna odpadních vod - areál skladů Chrudimka

Realizace: rok 2014

 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

 Kontaktní osoba

 Mobil

 Marcel Klas

 724 384 531

 Cena za provedení

 546 000,- Kč bez DPH

 Stručný popis zakázky

Předmětem zakázky bylo provedení stavebních prací souvisejících s vybudováním nové čistírny odpadních vod pro 35 EO. Součástí prací bylo zhotovení 80m kanalizace, včetně tří šachet a dodávky ČOV 35 EO.