Čistírna odpadních vod pro obecní úřad a restauraci

Realizace: rok 2014

 Objednatel

Obec Chocnějovice

 Kontaktní osoba

 Mobil

 Marcel Klas

 724 384 531

 Cena za provedení

 429 994,26 Kč bez DPH

 Stručný popis zakázky

Předmětem zakázky bylo osazení ČOV 12 EO a výstavba kanalizace, osazení lapače tuků a vyhloubení vsakovacího vrtu.