Čistou řekou z Orlických hor do Labe - stavební práce

Realizace: rok 2014

 Objednatel

 Obec Orlické Záhoří

 Kontaktní osoba

 Mobil

 Marcel Klas

 724 384 531

 Cena za provedení

 2 300 831,72 Kč bez DPH

 Stručný popis zakázky

Předmětem zakázky byla realizace výstavby 3 ks čistíren odpadních vod pro 30 EO, 75 EO a 100 EO a souvisejících kanalizačních přípojek.