DDŠ Měcholupy, Klatovy - Čistička odpadních vod

Realizace: rok 2014

 Objednatel

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2

 Kontaktní osoba

 Mobil

 Jiří Krňák

 725 073 545

 Cena za provedení

 1 498 325,- Kč bez DPH

 Stručný popis zakázky

Předmětem zakázky byla výstavba nové biologické aktivační čistírny odpadních vod pro 60 EO vč. napojení na stávající splaškovou kanalizaci a elektropřípojka.