Dodávka a montáž atypické ČOV o velikosti 100 + 250 EO vč. čerpací stanice - Frymburk, Posudov - Lipno Nature Resort

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o

Cena bez DPH:

2 100 000,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545

 

Dodávka a montáž atypické ČOV o velikosti 100 + 250 EO vč. čerpací stanice, sestávající se ze šesti modulových celoplastových nádrží biologického čištění včetně mikrobublinného aeračního zařízen aktivace, instalace dmychadel pro aeraci aktivace, rozvodů tlakového vzduchu, dosazovacích nádrží s vystrojením, čerpání vratného a přebytečného kalu,vč. strojního vybavení čerpací stanice, instalace čerpadel pro přečerpávání odpadních vod.