Dodávka a montáž ČOV SBR 20 a čerpací šachty pro školu Velký Dřevíč

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

Město Hronov

Cena bez DPH:

889 137,48 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545