Dodávka a montáž ČOV VZE50 - Skuhrov nad Bělou

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

Obec Skuhrov nad Bělou

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545