Dodávka domovní ČOV - typ VZE 12 s MBR 14 EO (místo montáže Chrudim-Presy)

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

Richter a Frenzel s.r.o

Cena bez DPH:

116 774,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545