Dodávka domovní ČOV - typ VZE12 s MBR 14 EO a nádrže ATYP KN5 - realizace Staré Jesenčany

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

PLYNOSPOL spol. s r.o.

Cena bez DPH:

291 679,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545

Dodávka 2 ks ČOV VZE12 s MBR systémem + KN5.