Dodávka domovní ČOV - typ VZE20 pro12-20 EO - obec Temešvár

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

Obec Temešvár

Cena bez DPH:

174 602,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545