Dodávka domovní ČOV VZE20 - montáž Nový Dvůr

Realizace: rok 2016

Zadavatel: SOSTAF spol. s r.o.
Cena bez DPH:

98 998,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545