Domovní čistírny odpadních vod - rok 2017

Realizace: rok 2017

Obsah dodávky a místo instalace

 • VZE 4 + KN 4 + revizní šachta + kontrolní šachta (Ráby)
 • VZE 4 (firma INSTAL, Stradouň)
 • VZE 4 + kontrolní šachta (Albrechtice)
 • VZE 4 + KN 3 + KN 6 (Němčice)
 • VZE 4 + KN 2,2 (Malovice)
 • VZE 4 (Úhřetice, dodávka na klíč)
 • VZE 4 + KN 3 (Turov)
 • VZE 4 + KN 3 (Pardubice)
 • VZE 4 (firma STAVBY, Krouna)
 • VZE 4 + KN 3 (Holičky)
 • VZE 4 + KN 4 (Jiří Ležovič - JL Stavitelství, Stéblová)
 • VZE 8 + revizní a kontrolní šachta (firma SKOS,Otradov)
 • VZE 4 (Zdelov)
 • VZE 4 (Bítovany)
 • VZE 4 (Sobětuchy)
 • VZE 4 (Chrudim)
 • VZE 4 (Chrudim)
 • VZE 4 + revizní šachta (Proseč u Seče)
 • VZE 4 (Chrudim)
 • VZE 4 + BDF 4 (Holičky)
 • VZE 4 (Svitavy)
 • VZE 4 + VŠK 1-1,3 (Pardubice)
 • VZE 4 (Moravany)
 • VZE 4 (Hrobice)
 • VZE 4 + revizní šachta (Třebihošť)
 • VZE 4 + KN 3 (Zaječice, dodávka na klíč)
 • VZE 4 + atyp KN 5 (Mokošín)
 • VZE 4 + kontrolní šachta + KN (Běstvina)

Vysvětlivky:
- číslo za zkratkou VZE znamená počet ekvivalentních obyvatel, na který je čistírna dimenzována
- KN = kruhová nádrž
- BDF = biologický dočišťovací filtr