Mírov - ČOV Sportovní areál

Realizace: rok 2014

 Objednatel

Česká republika - Vězeňská služba České republiky

 Kontaktní osoba

 Mobil

 Jiří Krňák

 725 073 545

 Cena za provedení

 227 700,- Kč bez DPH

 Stručný popis zakázky

Předmětem zakázky bylo vybudování domovní čistírny odpadních vod.