Rekonstrukce ČOV LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. - I. etapa - Mechanické a chemické předčištění odpadních vod

Realizace: roky 2014 - 2015

 Objednatel

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.

 Kontaktní osoba

 Mobil

 Josef Tlustý

 606 631 570

 Cena za provedení

 8 273 470,- Kč bez DPH

 Stručný popis zakázky

Předmětem plnění byla realizace zcela nového kvalitního mechanického předčištění a chemické předúpravy s flotačním procesem čištění, při zachování stávajícího biologického stupně čištění.