Rekonstrukce domovní čistírny odpadních vod - Mycí centrum Chrudim - Píšťovy

Realizace: rok 2016

Zadavatel:

Dvořáková s.r.o.

Cena bez DPH:

21 840,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
Mobil: 725 073 545

Předmětem dodávky byla rekonstrukce čistírny odpadních vod, vybudování nového aeračního systému, dodávka čerpacích mamutek, dodávka nového dmychadla a vnitřní úpravy nádrže.