Výměna filtrační látky, sorbentu, oprav a norných stěn vč. zkoušky těsnosti jímky a likvidace staré technologie

Realizace: rok 2015

Objednatel:

Megas, s.r.o.

Cena bez DPH:

28 170,00 Kč

Kontaktní osoba:

Jiří Krňák
mobil: 725 073 545