Dendrologická studie II/129 Želiv - oprava mostů ev.č. 129-007 a 129-008

Realizace: rok 2013

Zadavatel

MDS Projekt s.r.o. Vysoké Mýto

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339