Dendrologický průzkum na akci "II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022"

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

MDS Projekt s.r.o.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Novohradská
Mobil: 724 527 445