Dendrologický průzkum pro akci "II/152 Hajany - Želešice"

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

MDS Projekt s.r.o.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Novohradská
Mobil: 724 527 445