Dendrologický průzkum pro akci "II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek - části I, II, III"

Realizace: rok 2017

Objednatel:

MDS Projekt s.r.o.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Novohradská
mobil: 724 527 445