Dendrologický průzkum pro akci s názvem II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část II. (ř. km 17,788 – 22,185)

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

MDS Projekt, spol. s r.o.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Novohradská
Mobil: 724 527 445