Revitalizace říčních ramen v úseku Přelouč – Pardubice - Studie proveditelnosti Dendrologický průzkum břehových porostů Pod sady - Otoky

Realizace: roky 2017 - 2018

Zadavatel:

Čistá příroda Východních Čech, o.p.s.,Tovární 1112,
537 01 Chrudim

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Novohradská
Mobil:724 527 44

Spolupráce:

Ing. Jan Švec