Revitalizace říčních ramen v úseku Přelouč – Pardubice - Studie proveditelnosti Dendrologický průzkum břehových porostů Labiště pod Černou („V Polabinách“)

Realizace: roky 2017 - 2018

Zadavatel:

Čistá příroda Východních Čech, o.p.s., Tovární 1112,
537 01 Chrudim

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Novohradská
Mobil: 724 527 445

Spolupráce:

Ing. Jan Švec