Revitalizace říčních ramen v úseku Přelouč – Pardubice - Studie proveditelnosti Dendrologický průzkum břehových porostů Rumlova labiště

Realizace: roky 2017 - 2018

Zadavatel:

Čistá příroda Východních Čech, o.p.s., Tovární 1112
537 01 Chrudim

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Novohradská
Mobil: 724 527 44

Spolupráce:

Ing. Jan Švec