Záchranný transfer silně ohroženého druhu rostliny – potočnice lékařské (Nasturtium officinale) v rámci akce s názvem „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“ - Aktualizace dendrologického průzkumu

Realizace: probíhá od roku 2018

Zadavatel:

Město Chrudim

Kontakt:

Mgr. Jana Novohradská
mobil: 724 527 445