Dendrologický průzkum, oznámení EIA Jemnice (rekonstrukce silnice II. třídy)

Realizace: rok 2012

Zadavatel

MDS Projekt s.r.o. Vysoké Mýto

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339