Nabočany - vodovod

Realizace: rok 2007

Zadavatel

Obec Nabočany

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339