Oznámení EIA - pro záměr strojír. výroby včetně hlukové a rozptylové studie

Realizace: rok 2012

Zadavatel

KYB Manufacturing Czech s.r.o. Staré Čivice

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339