Oznámení EIA - rozšíření průmysl. zóny Vrchlabí - jih, fotbal. areál Vrchlabí - Vejsplachy

Realizace: rok 2012

Zadavatel

BKN s.r.o. Vysoké Mýto

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339