Oznámení EIA - stavba hala Lloyd Coils Europe s.r.o. Praha

Realizace: rok 2009

Zadavatel

INTERPLAN-CZ s.r.o., Brno

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339