Oznámení o hodnocení vlivů EIA - podle z. č. 100/01 Sb. - kanalizace Sezemice

Realizace: rok 2008

Zadavatel

VK PROJEKT s.r.o., Pardubice

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339