Oznámení o hodnocení vlivů podle z. č. 100/01 Sb. - vodovod Chvojenec

Realizace: rok 2008

Zadavatel

VK PROJEKT s.r.o.,Pardubice

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339